Suomen kristillisen tanssin yhdistys ry.
 
kristanssi - tervetuloa

Koko olemus Jumalaa kohtaamaassa

Työpajassa tutkitaan luovin tavoin sitä, miten kehon eri aistikanavien kautta voimme olla kohtaamassa Jumalaa. Käytämme apuna musiikkia, kinesteettistä havainnointia, visuaalisia taidemuotoja (piirtäminen, maalaaminen). Tutkimme myös rukouksen hengessä eri luovuuden muotojen ja aistikanavien keskinäistä vuoropuhelua.