Suomen kristillisen tanssin yhdistys ry.
 
kristanssi - tervetuloa

Mitä on esittävä tanssi?

Mitä on esiintyvä tanssi? Paljaimmillaan se on tanssia jota joku toinen katsoo. Tutkimusten mukaan ihmisen aivoista löytyy soluja, jotka reagoivat katsottuun liikkeeseen samoin kuin jos katsoja tekisi liikkeen itse. Näitä soluja kutsutaan peilisoluiksi. Peilisolujen avulla ihmisten on helpompi asettua toisen kokemusmaailmaan. Näin ollen tanssi ja liike aktivoivat paitsi liikkujan niin myös katsojan kokemusmaailma. Syntyy vuorovaikutteinen tila jossa jotain uutta tapahtuu sekä yksityisellä että yhteisen kohtaamisen tasolla.

Kristillisestä näkökulmasta läsnä on tanssijan ja katsojan lisäksi vielä kolmas. Jumala itse. Pyhä Kolmiyhteys. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Esittävässä tai katsottavassa tanssissa on siis kysymys katsojan, tanssijan ja kolmiyhteisen Jumalan välisestä tanssista. Kolminaisuus kietoutuu kolminaisuuteen. Katsottu tanssi voi toimia inhmillisten tuntojen tulkkina, jonka avulla ihminen saa uudenlaisen yhteyden itseensä ja Jumalaan. Tai esittävä tanssi voi ilmentää ihmisessä asuvan Pyhän Hengen liikahduksia. Se voi olla Jumalan puhetta ihmiselle tai Jumalan sydämen ja Hengen  kosketusta ihmisen sydämelle.